PERANGKAT DESA

KAUR ADMINISTRASI DAN UMUMKASI PEMBANGUNANKASI PEMERINTAHANKASI KESRASTAF KAUR KEUANGANKAUR KEUANGAN

NAMA  : SUNARTO

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : MTS SILAHUL ULUM ASEMPAPAN

MA : MA SILAHUL ULUM ASEMPAPAN

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
SYUKURI HARI INI IKHLASKAN YANG KEMARIN

NAMA  : SUJA’I

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : MTS RAUDHLATUL ULUM

MA : MA RAUDHLATUL ULUM

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
WONG SABAR BAKAL TINEMU

NAMA  : ALI IKHSAN

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : RAUDHLATUL ULUM

MA : RAUDHLATUL ULUM

D3 : STAIN KUDUS

MOTT0
KALEM-KALEM WATON KLAKON

NAMA  : AZIS MUSYAFA’

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : RAUDHLATUL ULUM

MA : RAUDHLATUL ULUM

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
JALANI SAJA SEADANYA

NAMA  : HABIB HIDAYAT

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : RAUDHLATUL ULUM

MA : RAUDHLATUL ULUM

PERGURUAN TINGGI : UNISULA SEMARANG

MOTT0
HIDUP ITU SANTAI

NAMA  : MUSRI

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : KRANDAN

MTS : THORIQOTUL ULUM

MA : THORIQOTUL ULUM

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
HIDUP ITU PERJUANGAN