PERANGKAT DESA

[su_tabs vertical=”yes”]

[su_tab title=”KAUR ADMINISTRASI DAN UMUM” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : SUNARTO

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : MTS SILAHUL ULUM ASEMPAPAN

MA : MA SILAHUL ULUM ASEMPAPAN

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
SYUKURI HARI INI IKHLASKAN YANG KEMARIN
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KASI PEMBANGUNAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : SUJA’I

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : MTS RAUDHLATUL ULUM

MA : MA RAUDHLATUL ULUM

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
WONG SABAR BAKAL TINEMU
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KASI PEMERINTAHAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : ALI IKHSAN

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : RAUDHLATUL ULUM

MA : RAUDHLATUL ULUM

D3 : STAIN KUDUS

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
KALEM-KALEM WATON KLAKON
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KASI KESRA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : AZIS MUSYAFA’

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : RAUDHLATUL ULUM

MA : RAUDHLATUL ULUM

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
JALANI SAJA SEADANYA
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”STAF KAUR KEUANGAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : HABIB HIDAYAT

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN KRANDAN

MTS : RAUDHLATUL ULUM

MA : RAUDHLATUL ULUM

PERGURUAN TINGGI : UNISULA SEMARANG

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
HIDUP ITU SANTAI
[/su_note]

[/su_tab]]

[su_tab title=”KAUR KEUANGAN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

NAMA  : MUSRI

DESA     : KRANDAN

KECAMATAN : TRANGKIL

KABUPATEN : PATI

[su_note note_color=”#1ae1e8″]

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : KRANDAN

MTS : THORIQOTUL ULUM

MA : THORIQOTUL ULUM

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

[/su_note]

[su_note note_color=”#a1e81a”]
MOTT0
HIDUP ITU PERJUANGAN
[/su_note]

[/su_tab]]

[/su_tabs]